Tablice wywozowe

Czasowa rejestracja pojazdów w celu wywozu za granicę.

Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje w przypadku naszej firmy Starosta Powiatowy Powiatu Tomaszowskiego (Wydział Komunikacji, ul. Św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Mazowiecki).

W przypadku wywozu za granicę tablic i pozwolenia nie trzeba zwracać (zgodnie z art. 74 ust. 5 ustawy – Prawo o ruchu drogowym).

Dokumenty niezbędne do rejestracji:

  • wniosek właściciela o rejestrację zawierający m.in. adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym miejscowości i datę urodzenia – oraz pełnomocnictwo, gdy robi to osoba trzecia,
  • faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu,
  • świadectwo zgodności WE pojazdu kompletnego (homologacja t.z.w. COC),
  • oświadczenie o danych i informacjach o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu,
  • potwierdzenie Autoryzowanego Przedstawiciela Handlowego firmy EVIX,
  • ksero dowodu osobistego lub paszportu (+ data urodzenia i adres zamieszkania z kodem pocztowym),
  • w przypadku rejestracji na firmę: wpis do ewidencji działalności gospodarczej (oraz informacje o osobie udzielającej pełnomocnictwa, jaką pełni funkcje w firmie) i potwierdzenie aktywności numeru VAT firmy.

W celu wywozu za granicę Polski konieczne jest także ubezpieczenie na okres 30 dni.

Informacje ze strony BIP

  • Wersja S
  • Wersja N
  • Wersja B
Wersja S

Wersja S (STARY MODEL) – z relingiem bocznym wys. 60 mm (tylko dla długości 4 i 4,5 m),

[envira-gallery slug="wersja-s"]
Wersja N

Wersja N (NOWY MODEL) – bez relingu bocznego

[envira-gallery slug="wersja-n"]
Wersja B

Wersja B (BEST MODEL) - profilowany najazd ze zintegrowanym relingiem o wysokości 2 cm.

[envira-gallery slug="wersja-b"]