Fundusz Ubezpieczeń Społecznych dofinansowuje realizację projektu pod tytułem Poprawa warunków pracy w Firmie EVIX Ewa Anteczek poprzez zminimalizowanie szkodliwych czynników pyłowych i chemicznych powstających podczas procesu spawania.
W ramach zadania firma planuje zakupić system filtrowentylacji ogólnej spawalni oraz stół spawalniczo -szlifierski z wbudowaną filtracją. Zastosowanie powyższych rozwiązań przyczyni się do zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

Wartość dofinansowania z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
kwota 166 138,56 zł,
całkowita kwota zadania 212 839,20 zł.

  • Wersja S
  • Wersja N
  • Wersja B
Wersja S

Wersja S (STARY MODEL) – z relingiem bocznym wys. 60 mm (tylko dla długości 4 i 4,5 m),

[envira-gallery slug="wersja-s"]
Wersja N

Wersja N (NOWY MODEL) – bez relingu bocznego

[envira-gallery slug="wersja-n"]
Wersja B

Wersja B (BEST MODEL) - profilowany najazd ze zintegrowanym relingiem o wysokości 2 cm.

[envira-gallery slug="wersja-b"]