Zwrot VAT

VAT dla klientów spoza Unii Europejskiej.

Jako osoba fizyczna nabywająca towar lub usługę w UE, podatek VAT powinieneś płacić tylko raz – w kraju, w którym dokonałeś zakupu. Możesz przywieźć do domu wszelkie towary zakupione w innym kraju UE, bez konieczności zatrzymywania się na granicy ani dokonywania zgłoszenia celnego. Jest tylko jeden warunek: towary muszą być przeznaczone na potrzeby Twoje lub Twojej rodziny i nie mogą być nabywane w celu odsprzedaży.


Zwrot VAT

Podróżni spoza Unii mają prawo do otrzymania zwrotu podatku VAT uiszczonego przy zakupie towarów w UE. W tym celu muszą przy wyjeździe z UE (najpóźniej do dwóch miesięcy od chwili zakupu) pokazać celnikom wywożone towary oraz specjalny dokument zwrotu VAT - komunikat IE-529 uzyskany wcześniej w Agencji Celnej. Podstawą do korekty faktury zakupu do zerowej wartości VAT jest jednak dokument IE-599, który uzyskacie po pokazaniu IE-529 celnikowi. Ten po zeskaniu kodu z IE-529 postawi na nim tzw. X-a. Komunikat - IE-599 Agencja Celna prześle do sprzedawcy na jego adres e-mail. Tylko wówczas uzyskacie zwrot 23 % VAT i korektę faktury VAT.  • Wersja S
  • Wersja N
  • Wersja B
Wersja S

Wersja S (STARY MODEL) – z relingiem bocznym wys. 60 mm (tylko dla długości 4 i 4,5 m),

[envira-gallery slug="wersja-s"]
Wersja N

Wersja N (NOWY MODEL) – bez relingu bocznego

[envira-gallery slug="wersja-n"]
Wersja B

Wersja B (BEST MODEL) - profilowany najazd ze zintegrowanym relingiem o wysokości 2 cm.

[envira-gallery slug="wersja-b"]